Kristoffer Solø er en mann på 34 år som bor i Bergen. Han fikk diagnosen MS i 2011 og måtte legger karrieren som bilmekaniker på hyllen da det ble for fysisk krevende. For tiden er han aktiv i MS Foreningen i Bergen, og blir leid inn til å holde foredrag både for dem, for Haukeland Universitetssjukehus, i tillegg til foto-oppdrag for bla. FFO. Han er åpen for flere slike oppdrag i fremtiden! Kristoffer har oppdaget en lidenskap for å ta bilder, og arbeide med dem. og han er ofte å finne i byens gater med kameraet sitt. en del av bildene vil være å finne på siden her. Han har også blitt leid inn til å ta enkle portrett-oppdrag, noe han setter stor pris på og bruker for å videreutvikle seg som fotograf.
Back to Top